21. 9. 2020  12:01 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
Výučba     Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Daša Adamcová
Semiotika urbánneho a cyber-urbánneho priestoru - modelové územie Pezinok
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Robert Adamek
Využitie lokálneho územného kapitálu pre rozvoj vidieckych mikroregiónov. Modelové územie Myjava
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Adámková
Ekosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územie Trenčín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Babincová
Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Babincová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Bača
Priestorový komunikačný systém - modelové riešenie hl.m.SR Bratislavy
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. arch. Peter Bahleda, PhD.
Priestorové aspekty sociálnej inklúzie/ exklúzie s dôrazom na migrantov.
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gabriel Bartoš
Gánovce - kúpeľný park
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Bartošová
Riverside - štúdia dotyku sídla a rieky v meste Piešťany
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Natália Benčíková
Huncovce - námestie, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Júlia Bernátová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Bilková
Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. arch. Peter Bláha, PhD.
Urban Scene Safety
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Borotová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Danica Bubelínyová
Konncept sociálnej inklúzie v priestorovom rozvoji - modelové územie Košice
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Zuzana Červená
Zraniteľnosť sídelných systémov a viacúrovňová správa
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Čierny
Prognóza rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susediacich rakúskych obcí v podmiekach polycentrického rozvoja
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Branislav Čukan
Mesto na vode - štúdia juhozápadného rozvojového územia Bratislavy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Dano
Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Melinda Darázsová
Cezdunajská rozvojová stratégia v mikroregióne Komárno – Komárom
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniel Dekan
Kreatívna trieda a kreatívny klaster v meste - Urban Creative Class and Creative cluster - modelové územie Trnava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mag.rer.nat. Marek Dinka
Socioekonomické a priestorové faktory rozvoja kvartérneho centra
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Mgr. Lucia Dobrucká, PhD.
Inteligentné obce\\Strategický prístup k manažmentu v obciach na Slovensku
apríl 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Drugda
Územné inovačné Klastre (modelové územie Klaster cestovného ruchu Liptov)
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Fischer
Gánovce - NPP travertín
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daša Fogelová
Koncept urbánnej bezpečnosti - modelové územie Trenčín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Fuhrmannová
Koncepcia priestorového rozvoja NP Vysoké Tatry s dôrazom na koordináciu záujmov v území
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Gežík
Social Innovation as a Phenomenon of Urban Metabolism
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Gloviaková
Urbánna bezpečnosť - modelové územie Bratislava - Rusovce
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Griač
Kreatívny a kultúrny priemysel a jeho potenciálny rozvoj v širšom centre Bratislavy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Filip Gulan, PhD.
Spatial aspects of renewable energy use
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Filip Gulan, PhD.
Walkability as a prerequisite for a liveable city – model area of Petržalka
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Habajová
Generel rozvoja kúpeľníctva a súvisiacich aktivít v mikoregióne Piešťan
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Jakub Hajduk
Priemet vybranej aktuálnej výzvy priestorového rozvoja do plánovacích nástrojov a prístupov
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Hajduk
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Šahy, Hrkovce a Tupá
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Hašák
GENEREL VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA ÚROVNI BUDOV V URBÁNNOM PROSTREDÍ
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimíra Hnatová
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji, modelové územie Spiš
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ladislav Holop
Priestorovo plánovacie inovácie pre generel statickej dopravy CMZ Bratislava
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Hrúz
Strategické dokumenty rozvoja obce Nová Dubnica
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Natália Huňová
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Hurban
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Chabroň
Agroturistika v podmienkach SR - koncept na úrovni mikroregiónu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Jajcayová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Jankechová
Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Just
Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alfréd Kaiser, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Katkó
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Hrušov, Vinica, Dolinka a Balog nad Ipľom
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Shokoofeh Khosravi
Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Kováč
Inteligentné mesto v 21. storočí, modelové územie Nitra
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kováčik
Dopravná integrácia metropolitného územia Bratislava - juh
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Krajčiová
Urbanistická štúdia komplexného riešenia dotyku sídla a rieky – modelové územie rieky Myjavy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Krbatová
Mesto na vode - štúdia južného rozvojového územia Bratislavy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michala Krivá
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou bývania - modelové územie Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. arch. Norbert Kröhnoff
Európska integrácia a priestorový rozvoj kandidátskych a nových členských štátov EU
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. arch. Monika Kuhn
Smart koncepty rozvoja funkčných území
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Kuchtová
Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Fuzziness a softness v priestorovom plánovaní a rozhodovaní
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kvoročková
Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marianna Kyselová
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Zuzana Ladzianska
Role of Demographic Change and Spatial Development of Slovakia
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Lamiová
Priestorové predpoklady vzniku a rozvoja udržateľných komunít - urbanistická štúdia Košice-Heringeš
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Sandra Lamy
Aktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EU
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sandra Lamy
Generel vodných športov v BSK
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Lietavová
Generel statickej dopravy pre vybrané územie hl.m.SR Bratislavy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Giovanna Lunkmoss de Christo
Sustainable environmental friendly local economic development - udržateľný environmentálne priateľský lokálny ekonomický rozvoj
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Maco, PhD.
The Concept of Commons in Urban Development Management
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Mazáková
Low Carbon City Concept - model area Krasno nad Kysucou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: RNDr. Katarína Mészárosová, PhD.
Fraktály v krajinnej štruktúre
február 2010
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Mihálik
Územný priemet stratégie ekonomického rozvoja regiónu v znalostnej ekonomike - modelové územie juhu stredného Slovenska
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Erika Miklósová
Smart city / koncept inteligentného mesta (Modelové územie Poprad)
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Pavol Mikula
Generel využitia brownfieldov - modelové územie hl.m.SR Bratislavy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mile
Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Cyprián Miller
Verejné priestory zelene ako priestory sociálnej komunikácie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ema Minarovičová
Flexibilné verejné priestory pre 21. storočie (modelové územie Bratislava-Petržalka)
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloslav Moravec
Inovatívne prístupy k využitiu pozemkových úprav
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im urbanen Raum
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im Urbanen Raum
október 2016
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Silvia Obšivanová
Strategické dokumenty rozvoja obce Čadca
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového / regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového/regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Emília Plichtová
Strategické dokumenty rozvoja obce Trstená
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Poklembová, PhD.
Generel nedopravnej komunikácie vo verejných priestoroch centra Prešova
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Karolína Poórová
Low carbon city - modelové územie SENEC
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dejan Popovič, PhD.
Koncepcia územného rozvoja Vojvodiny
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Privrel
Generel multimediálnej komunikácie MČ Podunajské Biskupice
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Regec
Polycentricita verzus metropolizácia, štúdia polycentrického rozvoja metropolitného regiónu Viedeň-Bratislava
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marek Schweigert
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Siredžuk
Kultúra v managemente územného kapitálu mesta
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Sitarčíková
Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Martin Smerek
Rača, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
júl 2019Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Satisarat Somnuk
Návrh rizikového manažmentu územia pre oblasti postihnuté tsunami
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Sumelová
Stratégia rozvoja vidieckeho osídlenia vo vybranom regióne SR - modelové územie mikroregiónu Lietavské panstvo
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Szutyányiová
Nové obsahy a funkcie kúpeľného mesta (modelové územie Rajecké Teplice, revitalizácia ...)
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Šarkőzi
Strategické dokumenty rozvoja obce Turčianske Teplice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Ščasný
Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Šidová
Ekokoridory a líniové dopravné stavby
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Šišková
Generel bývania v kontexte migračného tlaku v meste Bratislava
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Šmida
Generel cestovného ruchu a zotavenia - modelové územie mikroregiónu Senec
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Špaňová
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel bývania
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Šuláková
Priestorové aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie – urbanistický generel využitia obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región SR.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. art. Stefan Telle, PhD.
Fuzzy and soft elements in spatial dimension of regional policy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Koncepcia rozvoja Euroregiónu Neogradiensis
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Tureničová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.
Bratislava-Rača - pešia zóna, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Vajdová
Kreativne mestské prostredie - modelové územie Bratislava
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Varga, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Galanta
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anita Véghová
Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Ing. Marián Vunhu, PhD.
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj - priestorové prejavy migrantov v Európe
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Zoľák
Strategické dokumenty rozvoja obce Kežmarok
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná