13. 10. 2019  22:57 Koloman
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Daša Adamcová
Semiotika urbánneho a cyber-urbánneho priestoru - modelové územie Pezinok
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Robert Adamek
Využitie lokálneho územného kapitálu pre rozvoj vidieckych mikroregiónov. Modelové územie Myjava
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Adámková
Ekosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územie Trenčín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Babincová
Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Babincová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bača
Priestorový komunikačný systém - modelové riešenie hl.m.SR Bratislavy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Peter Bahleda, PhD.
Priestorové aspekty sociálnej inklúzie/ exklúzie s dôrazom na migrantov.
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Bartoš
Gánovce - kúpeľný park
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Bartošová
Riverside - štúdia dotyku sídla a rieky v meste Piešťany
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Natália Benčíková
Huncovce - námestie, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Bernátová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Bilková
Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Peter Bláha, PhD.
Urban Scene Safety
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Borotová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Danica Bubelínyová
Konncept sociálnej inklúzie v priestorovom rozvoji - modelové územie Košice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zuzana Červená
Zraniteľnosť sídelných systémov a viacúrovňová správa
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Čierny
Prognóza rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susediacich rakúskych obcí v podmiekach polycentrického rozvoja
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Branislav Čukan
Mesto na vode - štúdia juhozápadného rozvojového územia Bratislavy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Dano
Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Melinda Darázsová
Cezdunajská rozvojová stratégia v mikroregióne Komárno – Komárom
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Dekan
Kreatívna trieda a kreatívny klaster v meste - Urban Creative Class and Creative cluster - modelové územie Trnava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mag.rer.nat. Marek Dinka
Socioekonomické a priestorové faktory rozvoja kvartérneho centra
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Lucia Dobrucká, PhD.
Inteligentné obce\\Strategický prístup k manažmentu v obciach na Slovensku
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Fischer
Gánovce - NPP travertín
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daša Fogelová
Koncept urbánnej bezpečnosti - modelové územie Trenčín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Fuhrmannová
Koncepcia priestorového rozvoja NP Vysoké Tatry s dôrazom na koordináciu záujmov v území
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Gežík
Social Innovation as a Phenomenon of Urban Metabolism
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Gloviaková
Urbánna bezpečnosť - modelové územie Bratislava - Rusovce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Griač
Kreatívny a kultúrny priemysel a jeho potenciálny rozvoj v širšom centre Bratislavy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Filip Gulan, PhD.
Spatial aspects of renewable energy use
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Gulan, PhD.
Walkability as a prerequisite for a liveable city – model area of Petržalka
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Habajová
Generel rozvoja kúpeľníctva a súvisiacich aktivít v mikoregióne Piešťan
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Hajduk
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Šahy, Hrkovce a Tupá
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hašák
GENEREL VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA ÚROVNI BUDOV V URBÁNNOM PROSTREDÍ
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Hnatová
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji, modelové územie Spiš
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Holop
Priestorovo plánovacie inovácie pre generel statickej dopravy CMZ Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Hrúz
Strategické dokumenty rozvoja obce Nová Dubnica
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Huňová
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hurban
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Milan Husár, PhD.
Vulnerability of settlement structures and multilevel governance
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chabroň
Agroturistika v podmienkach SR - koncept na úrovni mikroregiónu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Jajcayová
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Jankechová
Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Just
Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alfréd Kaiser, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Katkó
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Hrušov, Vinica, Dolinka a Balog nad Ipľom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Shokoofeh Khosravi
Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Kováč
Inteligentné mesto v 21. storočí, modelové územie Nitra
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováčik
Dopravná integrácia metropolitného územia Bratislava - juh
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Krajčiová
Urbanistická štúdia komplexného riešenia dotyku sídla a rieky – modelové územie rieky Myjavy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Krbatová
Mesto na vode - štúdia južného rozvojového územia Bratislavy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michala Krivá
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou bývania - modelové územie Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. arch. Norbert Kröhnoff
Európska integrácia a priestorový rozvoj kandidátskych a nových členských štátov EU
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Monika Kuhn
Smart koncepty rozvoja funkčných území
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kuchtová
Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Fuzziness a softness v priestorovom plánovaní a rozhodovaní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kvoročková
Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marianna Kyselová
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. arch. Zuzana Ladzianska
Vplyv demografických zmien a priestorové plánovanie v SR.
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Lamiová
Priestorové predpoklady vzniku a rozvoja udržateľných komunít - urbanistická štúdia Košice-Heringeš
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Sandra Lamy
Aktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EU
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Lamy
Generel vodných športov v BSK
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Lietavová
Generel statickej dopravy pre vybrané územie hl.m.SR Bratislavy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Giovanna Lunkmoss de Christo
Sustainable environmental friendly local economic development - udržateľný environmentálne priateľský lokálny ekonomický rozvoj
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Maco, PhD.
The Concept of Commons in Urban Development Management
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Mazáková
Low Carbon City Concept - model area Krasno nad Kysucou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: RNDr. Katarína Mészárosová, PhD.
Fraktály v krajinnej štruktúre
február 2010Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Mihálik
Územný priemet stratégie ekonomického rozvoja regiónu v znalostnej ekonomike - modelové územie juhu stredného Slovenska
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Miklósová
Smart city / koncept inteligentného mesta (Modelové územie Poprad)
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Pavol Mikula
Generel využitia brownfieldov - modelové územie hl.m.SR Bratislavy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mile
Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Cyprián Miller
Verejné priestory zelene ako priestory sociálnej komunikácie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslav Moravec
Inovatívne prístupy k využitiu pozemkových úprav
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im urbanen Raum
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Brand als Risiko im Urbanen Raum
október 2016Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Silvia Obšivanová
Strategické dokumenty rozvoja obce Čadca
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového / regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Stratégie priestorového/regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emília Plichtová
Strategické dokumenty rozvoja obce Trstená
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Poklembová, PhD.
Generel nedopravnej komunikácie vo verejných priestoroch centra Prešova
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Poórová
Low carbon city - modelové územie SENEC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dejan Popovič, PhD.
Koncepcia územného rozvoja Vojvodiny
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Privrel
Generel multimediálnej komunikácie MČ Podunajské Biskupice
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Regec
Polycentricita verzus metropolizácia, štúdia polycentrického rozvoja metropolitného regiónu Viedeň-Bratislava
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Schweigert
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Siredžuk
Kultúra v managemente územného kapitálu mesta
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Sitarčíková
Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Martin Smerek
Rača, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
júl 2019Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Satisarat Somnuk
Návrh rizikového manažmentu územia pre oblasti postihnuté tsunami
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Sumelová
Stratégia rozvoja vidieckeho osídlenia vo vybranom regióne SR - modelové územie mikroregiónu Lietavské panstvo
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Szutyányiová
Nové obsahy a funkcie kúpeľného mesta (modelové územie Rajecké Teplice, revitalizácia ...)
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Šarkőzi
Strategické dokumenty rozvoja obce Turčianske Teplice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ščasný
Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Šidová
Ekokoridory a líniové dopravné stavby
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Šišková
Generel bývania v kontexte migračného tlaku v meste Bratislava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Šmida
Generel cestovného ruchu a zotavenia - modelové územie mikroregiónu Senec
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šuláková
Priestorové aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie – urbanistický generel využitia obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región SR.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. art. Stefan Telle, PhD.
Fuzzy and soft elements in spatial dimension of regional policy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Koncepcia rozvoja Euroregiónu Neogradiensis
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Tureničová
Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Kinga Václavová, PhD.
Bratislava-Rača - pešia zóna, Návrh urbanisticko-architektonického riešenia exteriérového priestoru a projekt jeho úprav
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Vajdová
Kreativne mestské prostredie - modelové územie Bratislava
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Varga, PhD.
Strategické dokumenty rozvoja obce Galanta
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anita Véghová
Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Ing. Marián Vunhu, PhD.
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj - priestorové prejavy migrantov v Európe
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Zoľák
Strategické dokumenty rozvoja obce Kežmarok
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná