25. 8. 2019  8:37 Ľudovít
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma
Autor: Ing. Michaela Babincová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma
Abstrakt:Obsahom práce ,,Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma,Čučma ˮ sú tri navzájom nadväzujúce časti . Prvá časť práce pozostáva zo „Spoločného program rozvoja obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma “, v ktorej bola vytvorená vhodná rozvojová stratégia pre riešené územie na základe zistených analýz v hospodárskej, sociálnej a neviromentálen oblasti. Druhá časť dokumentu s názvom „ Spoločný územný plán obcí Betliar, Gemerská Poloma,Čučma“ nadväzuje na vytvorenú rozvojovú stratégiu z prvej časti a jej priestorové priemety do územia. Spoločný územný plán obcí sa skladá z textovej a grafickej časti. Tretia časť dokumentu je grafická časť „ Spoločného územného plánu obcí Betliar, Gemerská Poloma, Čučma.“ ktorá nadväzuje na druhú časť dokumentu.
Kľúčové slová:stratégia rozvoja , územný rozvoj , Spoločný program rozvoja obcí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene