14. 8. 2020  16:37 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

          Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor
Autor: Ing. Denisa Jajcayová
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor
Abstrakt:
Hlavnou témou práce je vytvorenie „Spoločného programu rozvoja obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor“ a „Spoločného územného plánu obcí Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Majere, Červený Kláštor.“ Práca pozostáva z 3 častí. Prvá časť obsahuje strategický rozvojový dokument s názvom „Spoločný program rozvoja obcí,“ v ktorom na základe analýz územia bola vytvorená vhodná rozvojová stratégia. Na rozvojovú stratégiu následne nadväzuje druhá časť dokumentu, ktorou je „Spoločný územný plán obcí.“ Táto časť dokumentu, pozostáva z textovej časti územného plánu, ktorá rieši komplexné a priestorové usporiadanie a využívanie územia a taktiež jej priestorové priemety danej stratégie. Na druhú časť následne nadväzuje tretia časť dokumentu, ktorou je grafická časť územného plánu. Vo výkresoch sú graficky znázornené problémy v území, koncepcie ich riešenia a následne návrh územného plánu. Podkladom pre tvorbu dokumentu bola nadradená dokumentácia ako aj jestvujúce strategické zámery jednotlivých obcí.
Kľúčové slová:
Územný plán, rozvoj, Spoločný program rozvoja obcí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene