27. 5. 2020  11:22 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie lokálneho územného kapitálu pre rozvoj vidieckych mikroregiónov. Modelové územie Myjava
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Využitie lokálneho územného kapitálu pre rozvoj vidieckych mikroregiónov. Modelové územie Myjava
Abstrakt:
Cieľom práce je snaha vytvoriť návrh konceptu podporujúci využitie lokálneho územného kapitálu, ktorý bude slúžiť na rozvoj vidieka. Zámerom je využívať silné stránky územia vo všetkých smeroch ktoré ponúka. Prvé kapitoly sa zaoberajú vysvetlením pojmov, dôležitých pre pochopenie problematiky a teoretických východísk. Následne sa budú hodnotiť faktory vplývajúce na územný kapitál, čím sa prepracujeme k vytvoreniu teoretického konceptu. Koncept má formu teoretických východísk s viacerými premennými. Bude rozčlenený na viac vývojových fáz, kde prvé etapy zberajú informácie z riešeného územia a širšieho okolia. Konečná fáza je zameraná na zhodnotenie údajov s následným priemetom do stratégie a akčného plánu. Súčasťou je tiež grafická časť ktorá hypoteticky vyjadruje výsledný produkt.
Kľúčové slová:
Územný kapitál, Sociálny kapitál , Myjava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene