6. 8. 2020  17:55 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč
Autor:
Ing. Barbora Borotová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je zhotovenie strategických dokumentov pre obce Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč. Táto práca pozostáva z 3 častí, kde prvú časť tvorí Program rozvoja obce, druhú časť prestavuje textová časť Spoločného územného plánu obcí a ďalšiu časť tvorí grafická časť Spoločného územného plánu. Spoločný program rozvoja obcí zahŕňa analytickú časť, ktorá komplexne analyzuje územie, jeho prírodné a ľudské zdroje a tiež predispozície rozvoja. Na základe analýzy je možné určiť strategické ciele, ktoré budú riešiť problémy ale aj ďalší rozvoj územia. Realizáciu stratégie dopĺňa finančný plán, ktorý určuje možné finančné zdroje pre plnenie aktivít definovaných v stratégií. Textová časť Spoločného územného plánu obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč definuje riešenie priestorového usporiadanie a funkčné využívanie riešeného územia. Táto časť vychádza z nadradenej dokumentácie, z ktorej poznatky sú ukotvené v prvej časti Spoločný program rozvoja obcí. Tretia časť je grafickým výstupom analytických východísk a návrhu optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného územia. Naplnenie stratégie vedie k udržateľnému rozvoju obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a Utekáč.
Kľúčové slová:Spoločný program rozvoja obcí, Spoločný územný plán obcí, obec Klenovec, obec Kokava nad Rimavicou, obec Utekáč, strategický cieľ, strategický cieľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene