23. 8. 2019  12:49 Filip
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Hrušov, Vinica, Dolinka a Balog nad Ipľom
Autor: Ing. Tomáš Katkó
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Hrušov, Vinica, Dolinka a Balog nad Ipľom
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je určenie stratégie a princípov rozvoja pre obce Hrušov, Vinica, Dolinka a Balog nad Ipľom. Cieľom stratégie je skvalitnenie života v území, zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie životného prostredia. Prvú časť dokumentu tvorí Spoločný program rozvoja obcí, kde došlo k analýze územia, na základe ktorej došlo k vytvoreniu rozvojovej stratégie. Pre stratégiu boli navrhnuté zdroje financovania a bol definovaný realizačný proces na základe ktorého dôjde k jej realizácii. Druhá časť dokumentu je Spoločný územný plán obcí, ktorý navrhuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia a pomáha k úspešnej realizácii stratégie. Tretia a posledná časť dokumentu obsahuje grafické znázornenie analýzy a realizácie stratégie
Kľúčové slová:Spoločný program rozvoja obcí, Spoločný územný plán, udržateľný rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene