28. 5. 2020  10:49 Viliam
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     
Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Šahy, Hrkovce a Tupá
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Šahy, Hrkovce a Tupá
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto práce je vypracovanie spoločnej stratégie rozvoja pre obce Šahy, Hrkovce a Tupá, pričom sa stratégia sústreďuje na komplexný územný rozvoj v ekonomickej, demografickej aj environmentálnej sfére. Dokument sa delí na tri časti. Prvou je Spoločný program rozvoja obcí, v ktorom sa nachádza podrobná analýza územia s vypracovanou stratégiou rozvoja, finančným plánom a zabezpečenie realizácie. Stratégia sa delí na tri hlavné prioritné oblasti, rozvoj infraštruktúry, rozvoj hospodárskej základne a cestovného ruch a Kvalita životného prostredia. Druhou časťou dokumentu je spoločný územný plán obcí, ktorý nadväzovaním na predošlú časť definuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územie, ktoré je zaznačené v poslednej, grafickej časti dokumentu.
Kľúčové slová:
Spoločný územný plán obcí, Obec Hrkovce, udržateľný rozvoj, Spoločný program rozvoja obcí, Mesto Šahy, Obec Tupá, komplexný územný rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene