4. 8. 2020  7:26 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     
Projekty     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Smart city / koncept inteligentného mesta (Modelové územie Poprad)
Autor:
Ing. Erika Miklósová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Smart city / koncept inteligentného mesta (Modelové územie Poprad)
Abstrakt:Hlavnou ideou tejto diplomovej práce je dosiahnutie konceptu inteligentného mesta na slovenských pôdach s využitím vlastných potenciálov. Hlavným cieľom práce je vytvorenie konceptu smart city a jeho aplikácia na modelové územie. Cieľom je tiež vytvorenie takého konceptu smart city, ktorého jednotlivé zložky sú navzájom prepojené a taktiež sa ovplyvňujú. Modelové územie, na ktorom sa vlastný koncept smart city vyskúša a aplikuje, je mesto Poprad. Diplomová práca pozostáva z textovej a grafickej časti. Obsah textovej časti práce pozostáva z 9 kapitol. V prvej kapitole sa nachádza úvod. V druhej kapitole sa píše o problémoch v praxi a teoretických východiskách. V nasledujúcej kapitole sú ciele, hlavný cieľ a vedľajšie ciele - diplomovej práce taktiež postup a metodika práce. V štvrtej časti, ktorá je zároveň konceptuálnou časťou, na základe predchádzajúcich vedomostí, sa vytvorí vlastný koncept smart city. Jednotlivé zložky vlastného konceptu sú v tejto kapitole podrobnejšie charakterizované. V implementačnej časti sa podľa jednotlivých zložiek vlastného konceptu smart city mesto Poprad analyzuje. Ďalej sa určia podmienky možného zakladania mikroregiónu Smart Spiš. Siedma kapitola sa venuje všeobecnému konceptu Smart tourism. Druhá časť tejto kapitoly má analytický charakter, opíšu sa dôležité atrakcie, služby, problémy a potenciály v modelovom území. Aplikačná časť obsahuje návrhy na zabezpečenie možného ďalšieho rozvoja riešeného územia. Deviata kapitola obsahuje záver a diskusiu, zhodnotí sa prínos diplomovej práce do praxe. Grafická časť obsahuje analytické a návrhové mapové podklady. Koncept smart city a smart tourism prispieva nielen k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov, ale aj zvyšuje pozitívne vnímanie zo strany návštevníkov.
Kľúčové slová:
Smart city, inteligencia, smart tourism, Poprad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene