Oct 23, 2020   5:25 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

     
               Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Informal tools urban planning with focus on web-based methods
Written by (author): Ing. Peter Ščasný
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhrnúť súčasné komunikačné kanály obce, spôsoby informovania občanov a možností prístupu k informáciám pre občanov. Poukázať na nedostatky a navrhnúť riešenie, ktoré by zabezpečilo prístup k informáciám, prostredníctvom jednotného systému. Zrýchliť a zjednodušiť administračný proces pre mestské a obecné úrady najmä pri manažmente ich rozvoja. Prostredníctvom navrhovaného systému bude možné komunikovať medzi občanmi a obcou novou interaktívnou cestou a otvoria sa tak nové možnosti participácie verejnosti. Systém bude obsahovať aj mapový portál ktorý zobrazí katastrálnu mapu aj územný plán na jednotlivých vrstvách vrátane regulačných celkov s úplným popisom pre čo najjednoduchšie nahliadnutie a aktívnej účasti verejnosti v procese plánovania priamo v interaktívnom webovom prostredí.
Key words:
informačný systém, kominikácia v obci, rozvoj obce, participácia verejnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited