23. 10. 2019  13:37 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
Autor: Ing. Peter Ščasný
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhrnúť súčasné komunikačné kanály obce, spôsoby informovania občanov a možností prístupu k informáciám pre občanov. Poukázať na nedostatky a navrhnúť riešenie, ktoré by zabezpečilo prístup k informáciám, prostredníctvom jednotného systému. Zrýchliť a zjednodušiť administračný proces pre mestské a obecné úrady najmä pri manažmente ich rozvoja. Prostredníctvom navrhovaného systému bude možné komunikovať medzi občanmi a obcou novou interaktívnou cestou a otvoria sa tak nové možnosti participácie verejnosti. Systém bude obsahovať aj mapový portál ktorý zobrazí katastrálnu mapu aj územný plán na jednotlivých vrstvách vrátane regulačných celkov s úplným popisom pre čo najjednoduchšie nahliadnutie a aktívnej účasti verejnosti v procese plánovania priamo v interaktívnom webovom prostredí.
Kľúčové slová:informačný systém, kominikácia v obci, rozvoj obce, participácia verejnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene