22. 8. 2019  7:09 Tichomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Zraniteľnosť sídelných štruktúr a viacúrovňová správa
Autor: Ing. Milan Husár, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Oponent 2:doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vulnerability of settlement structures and multilevel governance
Abstrakt:The dissertation looks into possibilities to strengthen the institutional background in cross-border metropolitan areas in order to decrease the vulnerability of the territory and improve the decision making processes in the environment of uncertain responsibilities and fuzzy territorial structures. The theory shows that by utilizing multilevel polycentric governance approach and opening up governing processes to non-state actors (type II institutions), the institutional background could be strengthened and would render the territory better prepared to deal with complex issues of vulnerability and uncertainty. Taking the case study of Vienna-Bratislava metropolitan region, the research was carried out through policy document analysis, semi-structured interviews with key stakeholders from the past and present and theoretical research on multilevel polycentric governance. This region is an examples of fuzzy boundaries and unclear responsibilities where several cooperation initiatives in the past took place with arguable results. The research will shed light on the question how the current institutional settings can be strengthened so that they can respond to the needs of fuzzy territorial structures more efficiently. It aims at contributing to the best governance practices and has an ambition provide more solid governance structure for the model area in form of policy recommendations for the future.
Kľúčové slová:cross-border cooperation, Vienna-Bratislava region, multilevel polycentric governance

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene