19. 10. 2019  16:50 Kristián
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekokoridory a líniové dopravné stavby
Autor: Ing. Alžbeta Šidová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekokoridory a líniové dopravné stavby
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na riešenie priestorových konfliktov medzi ekokoridormi a líniovými dopravnými stavbami s cieľom podporiť migráciu voľne žijúcich živočíchov. Hlavnou ideou diplomovej práce je navrhnutie komplexného konceptu manažmentu ekokoridorov a jeho implementácia na vybrané územie. Diplomová práca pozostáva zo štyroch hlavných častí: teoretickej, konceptuálnej, implementačnej a grafickej. Teoretická časť predstavuje definície ekokoridorov, faktory pôsobiace ako bariérové prvky, ktoré zahŕňajú aj dopravné stavby, a kategorizáciu nástrojov na riešenie ich konfliktov s ekokoridormi. Na základe tejto kategorizácie bol v rámci konceptuálnej časti navrhnutý model ich vzájomných vzťahov a systémových súvislostí. Implementačná časť predstavuje aplikáciu tohto modelu na Záhorie, ktoré je situované na migračnej trase Alpsko-karpatského koridoru. Na viac implementačná časť obsahuje odporúčania týkajúce sa využívania územia, poľnohospodárstva a ekologických opatrení, ktoré sú vyjadrené aj v grafickej podobe.
Klíčová slova:ekokoridor, líniová dopravná stavba, migračná trasa, manažment ekokoridorov, ekodukt

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně