9. 8. 2020  1:48 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty          Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Ekokoridory a líniové dopravné stavby
Autor: Ing. Alžbeta Šidová
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Ekokoridory a líniové dopravné stavby
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na riešenie priestorových konfliktov medzi ekokoridormi a líniovými dopravnými stavbami s cieľom podporiť migráciu voľne žijúcich živočíchov. Hlavnou ideou diplomovej práce je navrhnutie komplexného konceptu manažmentu ekokoridorov a jeho implementácia na vybrané územie. Diplomová práca pozostáva zo štyroch hlavných častí: teoretickej, konceptuálnej, implementačnej a grafickej. Teoretická časť predstavuje definície ekokoridorov, faktory pôsobiace ako bariérové prvky, ktoré zahŕňajú aj dopravné stavby, a kategorizáciu nástrojov na riešenie ich konfliktov s ekokoridormi. Na základe tejto kategorizácie bol v rámci konceptuálnej časti navrhnutý model ich vzájomných vzťahov a systémových súvislostí. Implementačná časť predstavuje aplikáciu tohto modelu na Záhorie, ktoré je situované na migračnej trase Alpsko-karpatského koridoru. Na viac implementačná časť obsahuje odporúčania týkajúce sa využívania územia, poľnohospodárstva a ekologických opatrení, ktoré sú vyjadrené aj v grafickej podobe.
Kľúčové slová:
ekokoridor, líniová dopravná stavba, migračná trasa, manažment ekokoridorov, ekodukt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene