8. 8. 2020  5:29 Oskar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

          
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na problematiku brownfields nie len na Slovensku a v zahraničí, ale najmä na území hlavného mesta Bratislavy. Brownfieldy ako nevyužívané územia, ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu, slúžia v rámci zastavaného územia mesta ako potenciál na transformáciu a nové funkčné využitie. Avšak je nutné tieto areály správne identifikovať a prijať opatrenia pre správne využitie týchto objektov. Obsahom prvej časti práce je spracovať teoretické východiská v rámci problematiky brownfields, ktorá je zameraná na teoretické východiská, metódy skúmania, ciele práce či príklady metropolitných stratégii na revitalizáciu brownfieldov zo zahraničia. Výsledkom tejto časti je všeobecne aplikovateľný návrh teoretického konceptu generelu opatrení na revitalizáciu brownfieldov. Cieľom druhej časti práce je spracovanie samotného generelu na vybranom území mestskej časti Petržalka, ktorý nadväzuje na prvú časť práce a na teoretický koncept generelu opatrení na revitalizáciu brownfieldov. Grafické výstupy práce zobrazujú príklady na analýzu riešeného územia, identifikovanie objektov a areálov v daných lokalitách a na grafické spracovanie jednotlivých kategorizácii na modelovom území a v neposlednom rade aj návrhovú časť generelu. Hlavným cieľom práce je vytvoriť na základe všeobecne aplikovateľného konceptu, generel opatrení na revitalizáciu brownfieldov pričom sa štúdia aplikuje na modelovom území Petržalky. Generel opatrení na revitalizáciu brownfieldov ako výsledok diplomového projektu bude slúžiť ako podklad pre spracovanie generelu brownfieldov na území celého mesta a taktiež v prípade úspešnej realizácie prispeje k udržateľnému rozvoju územia mesta a môže poslúžiť ako podklad pre budúce spracovanie Územného plánu či iných strategických dokumentov mesta Bratislavy.
Klíčová slova:brownfield, revitalizácia, generel, mesto Bratislava, rozvoj územia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně