21. 10. 2020  11:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
Autor:
Ing. Jozef Hurban
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Generel opatrení na revitalizáciu brownfields na území mesta Bratislavy – modelové územie mestskej časti Petržalka
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na problematiku brownfields nie len na Slovensku a v zahraničí, ale najmä na území hlavného mesta Bratislavy. Brownfieldy ako nevyužívané územia, ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu, slúžia v rámci zastavaného územia mesta ako potenciál na transformáciu a nové funkčné využitie. Avšak je nutné tieto areály správne identifikovať a prijať opatrenia pre správne využitie týchto objektov. Obsahom prvej časti práce je spracovať teoretické východiská v rámci problematiky brownfields, ktorá je zameraná na teoretické východiská, metódy skúmania, ciele práce či príklady metropolitných stratégii na revitalizáciu brownfieldov zo zahraničia. Výsledkom tejto časti je všeobecne aplikovateľný návrh teoretického konceptu generelu opatrení na revitalizáciu brownfieldov. Cieľom druhej časti práce je spracovanie samotného generelu na vybranom území mestskej časti Petržalka, ktorý nadväzuje na prvú časť práce a na teoretický koncept generelu opatrení na revitalizáciu brownfieldov. Grafické výstupy práce zobrazujú príklady na analýzu riešeného územia, identifikovanie objektov a areálov v daných lokalitách a na grafické spracovanie jednotlivých kategorizácii na modelovom území a v neposlednom rade aj návrhovú časť generelu. Hlavným cieľom práce je vytvoriť na základe všeobecne aplikovateľného konceptu, generel opatrení na revitalizáciu brownfieldov pričom sa štúdia aplikuje na modelovom území Petržalky. Generel opatrení na revitalizáciu brownfieldov ako výsledok diplomového projektu bude slúžiť ako podklad pre spracovanie generelu brownfieldov na území celého mesta a taktiež v prípade úspešnej realizácie prispeje k udržateľnému rozvoju územia mesta a môže poslúžiť ako podklad pre budúce spracovanie Územného plánu či iných strategických dokumentov mesta Bratislavy.
Kľúčové slová:brownfield, revitalizácia, generel, mesto Bratislava, rozvoj územia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene