19. 8. 2019  18:55 Lýdia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Generel bývania v kontexte migračného tlaku v meste Bratislava
Autor: Ing. Barbora Šišková
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Generel bývania v kontexte migračného tlaku v meste Bratislava
Abstrakt:Generel bývania v kontexte migračného tlaku v meste Bratislava sa venuje funkcií bývania, ako samostatnej zložke osídlenia v mestskej štruktúre. Hlavným cieľom práce je vytvorenie všeobecného konceptu, podľa ktorého je možné určiť vhodnú lokalizáciu funkcie bývania v akomkoľvek predmetnom území. Dokument v úvode vychádza zo všeobecných teoretických východísk, identifikuje problémy, ktoré sa objavujú v rámci priestorovo-plánovacej praxe v oblasti bývania, čerpá zo zahraničných príkladov, ktoré sa venujú problematike mestských štruktúr a ich rozvoja, a na základe získaných poznatkov vytvára koncept, ktorý následne aplikuje na modelovom území mesta Bratislava - MČ Petržalka. Prostredníctvom konceptu sa podarí vyčleniť potenciálne plochy pre funkciu bývania v MČ Petržalka, ku ktorej sa pristupuje ako ku špecifickému priestoru, s určitými limitmi a funkčnou skladbou. Vo vyčlenených územiach, ktoré sú označené ako vhodné územia pre funkciu bývania, sa následne definujú odporúčania, ktorých realizácia podporí tvorbu kvalitatívnych štruktúr osídlenia, a tým aj zložky bývania.
Kľúčové slová:bývanie, územný generel, migrácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene