27. 5. 2020  11:51 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Generel vodných športov v BSK
Autor: Ing. Sandra Lamy
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Generel vodných športov v BSK
Abstrakt:
Bratislavský kraj je súčasť metropolitného regiónu. Pozostáva zo štyroch menších prirodzených regiónov – Bratislava, Malé Karpaty, Záhorie a Podunajsko. Každý z nich je niečím výnimočným a ponúka množstvo možností pre šport a rekreáciu. Práve región Podunajsko má najväčší potenciál vo vodných zdrojoch – rieky, jazerá, podzemné zásoby pitnej vody. Zámerom práce je po dôkladnej analýze vodných tokov a plôch priniesť do tohto regiónu niečo nové a inovatívne v kontexte rekreačného využitia. Analýza mapuje súčasný stav vodných hladín, ich vybavenosť aj využiteľnosť. Na základe porovnania vyhodnocuje potenciál územia, v ktorom by mal vzniknúť komplex celoročne využívaného areálu od vodných športov cez pozemné aj halové s množstvom doplnkových služieb. Takým je návrh komplexu pre voľnočasové aktivity, realizáciou ktorého by sa vytvoril prvý areál svojho druhu na Slovensku poskytujúci komplex vodných športov na jednom mieste vrátane jazdy na vodných skútroch. Výsledkom celej práce je návrh priestorovej koordinácie vodných športov a doplnkových športových aktivít podľa potenciálov územia s charakterom celoročnej využiteľnosti. Citlivým zásahom človeka do prírody sa jej krásy a bohatstvo môžu ešte viac a udržateľne zhodnotiť. Dôležitým faktorom pre takúto tvorbu sú okrem dôsledných analýz aj jednotné princípy a regulatívy obsiahnuté v legislatíve – Územný plán, Územný generel pre šport a rekreáciu, Územný generel pre cestovný ruch a ďalšie zákony, nariadenia a usmernenia platnej legislatívy.
Kľúčové slová:
Bratislavský kraj, generel, potenciály, šport, vodné športy, motoristické športy, Dunaj, vodný manažment, životné prostredie, krajina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene