24. 8. 2019  9:15 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
Autor: Ing. Tomáš Sokol
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent 1:Ing. Štefan Chudoba, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná na regionálne disparity, výchovu a vzdelávanie vo vybraných najmenej rozvinutých okresoch Slovenskej republiky. Vznik zoznamu najmenej rozvinutých okresov a najmä jeho základ bol položený na úrovni miery nezamestnanosti, čo sa prejavuje aj na socio-ekonomickej situácií v regióne. Jedným z nosných pilierov pre rozvoj regiónov je výchova a vzdelávanie, čo predstavuje jeho územný kapitál. Regionálne disparity je potrebné vnímať neutrálne. Z historického hľadiska existujú regionálne disparity dlhodobo, vždy tu boli, sú a aj budú, otázne je, či sa budú znižovať alebo prehlbovať, pretože ich celkový zánik nastane málokedy. V práci sme sa prioritne zamerali na zodpovedanie vytýčených výskumných otázok, ktorých výsledkom empirického skúmania ma byť navrhnutá mapa problémov, prístupov, metód a nástrojov akčných plánov.
Kľúčové slová:najmenej rozvinutý okres, regionálne disparity, regionálny rozvoj, región, sociálna ekonomika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene