6. 8. 2020  18:05 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
Výučba
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
Autor:
Ing. Veronika Kvoročková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
Abstrakt:
Obsahom práce sú dve na seba nadväzujúce časti: textová a grafická časť. Prvá časť rozoberá danú problematiku z teoreticko-metodologického hľadiska, podáva definovanie problému a cieľov riešenia. Riešenie problematiky zahŕňa rozpracovanie teoretických, koncepčných a plánovacích postupov a metód v skúmanej oblasti. Konkrétne sa zaoberá historickým vývojom projektovania dopravných komunikácií, zobrazuje zmysel formovania miest so zreteľom na transformovanie územia pod vplyvom spoločensko-historických formácií. Práca ponúka komplexný pohľad na uplatňujúce prvky zelenej infraštruktúry v mestách, ako aspekt regulujúci harmonizáciu šedých a zelených prvkov v krajine. Textová časť obsahuje tiež aplikačnú časť, kde už sa pracuje s konkrétnym modelovým územím hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Výstupom práce je aplikácia hlavného koncepčného prístupu na modelovom území Mickiewiczovej ulice, Záhradníckej ulice, Radlinského ulice a Starého mosta a spracovanie priestorového štandardu. Grafická časť obsahuje analýzu riešeného územia a návrhové riešenia.
Kľúčové slová:
harmonizácia, zelená infraštruktúra, dopravná infraštruktúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene