9. 8. 2020  1:46 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
Abstrakt:
BabincováM., Od smart city ku smart regiónu, Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, 2019 Objektom skúmania našej práce bol koncept smart city/regiónu, ozrejmuje hlavnú myšlienku, ktorá hovorí, že aplikácia konceptu smart city má väčší potenciál pri aplikácií na mesto spolu s jeho prislúchajúcim územím, ako pri sústredení sa len na územie mesta. Práca sa zaoberá zadefinovaním pojmu smart city/regiónu a čo si pod ním predstaviť, zaoberá sa identifikovaním kladov a limitov, ktoré aplikácia konceptu smart city/regiónu prináša danému územiu, mapuje možnosti implementácie konceptu na území Slovenskej republiky a taktiež ukazuje príklady projektov, ktoré boli uskutočnené na Slovensku ale i v zahraničí. Na konci analýz sa nám vynára otázka ,či ma skúmaná koncepcia budúcnosť. V poslednej časti sa práca zaoberá vybraným modelovým územím- mestom Piešťany s jeho prislúchajúcim okolím , jeho zanalyzovaním a následným návrhom implementácie koncepcie smart city/regiónu.
Kľúčové slová:
FUA, región, Smart City

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene