6. 8. 2020  17:32 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť využitie georeferencovaných dát pre zvýšenie adaptability obcí. Využili sme postupy a princípy definované nami vytvoreným koncepte, ktorý definuje postupnosť správneho manažmentu dát pre mierku obce. Vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť dát sme zvolili tri hlavné oblasti manažmentu. Prvá oblasť dopravy bola zameraná na problematiku intenzity dopravy, druhá oblasť bola venovaná environmentálnej problematike a tretia časť bola venovaná oblasti sociálnej problematiky. Vo všetkých oblastiach sme definovali súčasné možnosti zberu a analýzy dát a vytvorili problémové mapy, ako ukážky súčasných možností manažmentu dát. Následne sme podľa konceptu navrhli možnosti účinného a efektívneho zberu dát, potrebných pre zvýšenie adaptability obce. Celkovo práca reflektuje súčasné trendy v problematike manažmentu dát, ktoré boli transformované na mierku obce.
Kľúčové slová:
GIS software, adaptabilita, manažment dát, obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene