21. 8. 2019  15:44 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Generel cestovného ruchu a zotavenia - modelové územie mikroregiónu Senec
Autor: Ing. Dušan Šmida
Pracovisko: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Generel cestovného ruchu a zotavenia - modelové územie mikroregiónu Senec
Abstrakt:Cieľom práce bolo zistiť, rozanalyzovať a zhodnotiť súčasný stav riešeného územia mikroregiónu mesta Senec. Na získanie poznatkov a informácií bola použitá literatúra zameraná na cestovný ruch, internetové portály a vlastné poznatky o území. Výsledkom tejto práce je spracovaný generel, ktorý má nasmerovať rozvoj mikroregiónu mesta Senec ku konkurencieschopnejšiemu mikroregiónu ako po stránke rekreačných aktivít tak aj z ekonomického hľadiska.
Kľúčové slová:Rekreačné aktivity , voľno-časové aktivity, kultúrnohistorický potenciál


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene