26. 8. 2019  2:22 Samuel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Generel rozvoja kúpeľníctva a súvisiacich aktivít v mikoregióne Piešťan
Autor: Ing. Alexandra Habajová
Pracovisko: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. Peter Rakšányi, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Generel rozvoja kúpeľníctva a súvisiacich aktivít v mikoregióne Piešťan
Abstrakt:Rozvoj mikroregiónu Piešťan, ktorý svojou polohou, významom a charakterom vyžaduje doriešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia vo vzťahu k ťažiskovým priestorom. Práca bola riešená komplexne ako súbor problémových javov, ktoré je potrebné zosúladiť s cieľom vytvorenia územno-plánovcích podmienok pre vytvorenie a rozvoj vyváženého, harmonického a kvalitného prostredia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.
Kľúčové slová:generel, kúpeľníctvo, Piešťany


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene