14. 8. 2020  16:30 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Priestorové predpoklady vzniku a rozvoja udržateľných komunít - urbanistická štúdia Košice-Heringeš
Autor:
Ing. Katarína Lamiová
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Priestorové predpoklady vzniku a rozvoja udržateľných komunít - urbanistická štúdia Košice-Heringeš
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je navrhnúť vzorovú udržateľnú komunitu ako novú kvalitu bývania na rozvojovom území Košice -- Heringeš. V prvej časti projekt sumarizuje teoretické východiská udržateľných komunít a potenciál ich tvorby v kontexte rozvoja Košíc. Ďalej na základe spracovania analýz modelového územia navrhuje jeho funkčnú a priestorovú štruktúru s aplikáciou základných princípov tvorby udržateľných komunít. V textovej časti, ako aj v grafickej, popisuje fungovanie takejto komunity s 5000 obyvateľmi v riešenom území, a to predovšetkým zo sociologického hľadiska. Napriek tomu, že ide o ubanistickú štúdiu, je riešená z pohľadu priestorového plánovača prinášajúc alternatívu k existujúcej štúdií pre dané územie. Návrh je síce skôr na úrovni skôr ideového návrh ako s prepracovanými technickými detailami, avšak všetky priestorovo relevantné princípy tvorby udžateľných komunít tu boli aplikované.
Kľúčové slová:
komunita, udržateľnosť, rozvoj

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene