Oct 16, 2019   11:17 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Space-planning innovations for generel static traffic urban areas of the Bratislava
Written by (author): Ing. Ladislav Holop
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rakšányi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Priestorovo plánovacie inovácie pre generel statickej dopravy CMZ Bratislava
Summary:Kúpou osobného motorového vozidla si každý majiteľ zároveň kupuje/prenajíma plochu, ktoré toto vozidlo zaberá. Ekonomický rast, ktorý Slovensko aj napriek momentálne prebiehajúcej ekonomickej kríze zažíva, je svedkom nárastu počtu vozidiel v uliciach hlavného mesta. S obdobnou situáciou však nepočítali niekoľko desiatok rokov staré projekty ulíc, budov, inštitúcií a obytných súborov, kde sú títo majitelia nútení svoje auto zaparkovať. Návšteva práce, obchodu, úradu alebo lekára totiž nie je otázkou voľby, ale nutnosti. Súčasná situácia je nevábnym dedičstvom socialistického (ne)plánovania. Smutnou správou, no predovšetkým každodennou realitou je problém s parkovaním pri kancelárskych budovách, takzvaných biznis centrách. V záverečnej práci som sa zameral na pálčivý problém, ktorý momentálne trápi lokalitu okolo bratislavského Business Centra Apollo I. a II. Pomerne nová destinácia dennodenne čelí obrovskému náporu áut, ktorý musí tento kancelársky komplex absorbovať. Situácia biznis centra ešte nie je vykryštalizovaná, nakoľko tu v nedávnej minulosti vznikli a stále vznikajú ďalšie projekty, ktoré môžu zaťažiť dynamickú a statickú dopravu. Cieľom záverečnej práce je navrhnúť také riešenia, ktoré by zlepšili súčasnú situáciu, no zároveň by výrazným spôsobom nenarušili súčasné alebo plánované investičné zámery v riešenom území. V záverečnej práci som pre zvolenú lokalitu zvolil niekoľko riešení z tzv. "katalógu návrhov", ktorý som zostavil v semestrálnej práci a detailne ich aplikoval. Návrhy sú konkrétne, presné a okamžite použiteľné.
Key words:statická doprava, bratislava, parkovanie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited