27. 10. 2020  13:51 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Dopravná integrácia metropolitného územia Bratislava - juh
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Peter Rakšányi, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Dopravná integrácia metropolitného územia Bratislava - juh
Abstrakt:
Téma dopravy sa v dnešnom rýchlom svete stáva čoraz populárnejšia. Trend v doprave je prepraviť čoraz viac ľudí, či materiálu čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Hlavne vo väčších mestách sa ale vynárajú veľké problémy s dopravou, ktorá často kolabuje, je neefektívna, nedostatočne flexibilná požiadavkám obyvateľov mesta a vo veľkej miere znečisťuje životné prostredie. Preto doprava a preprava v mestách musí zmeniť svoj charakter a hľadať nové trendy a výzvy. Musí byť čo najefektívnejšia pri čo najmenšej ekologickej záťaži. Bratislava má stále potenciál rozvíjať sa. S príchodom nových investorov bude pribúdať aj počet obyvateľov a teda aj objem verejnej dopravy sa bude zvyšovať, preto treba dbať o to aby sa verejná doprava prispôsobila týmto podmienkam a stávala sa čoraz atraktívnejšou. Súčasné snahy mestských a dopravných plánovačov sa musia upriamiť na vytvorenie a zdokonalenie systému dopravy aby fungoval ako dynamický celok pripravený reagovať na flexibilne na nároky mesta a jeho mestských častí, ktorých okrajové častí sa stále rozvíjajú a mesto sa rozrastá do šírky a stále je obťažnejšie prepraviť sa z jednej strany na druhú. Veľmi dôležité je aby doprava fungovala čo najrýchlejšie. Preto musí v Bratislave existovať nosný systém verejnej dopravy tvoriaci akúsi kostru dopravného vybavenia obsluhujúci čo najväčšie územie a ostatné podsystémy mu budú koherentne podradené, tak aby spolu mohli konkurovať a znižovať objem prepravy vlastným automobilom do centrálnych a priľahlých častí mesta. Bratislava leží pri hraniciach dvoch štátov a Slovensko je od 21. decembra 2007 v Schengenskom priestore, tieto fyzické hranice prakticky prestali existovať, je tu veľká potreba integrovať a posilniť vzájomné vzťahy s priľahlými územiami a obcami Rakúska a Maďarska, keďže pohyb ľudí, či už za prácou, bývaním, alebo rekreáciou sa aj týmto smerom zintenzívňuje. Je teda potrebné rozmýšľať a plánovať aj týmto smerom.
Kľúčové slová:efektivita, dynamickosť, koherencia, integrácia, flexibilita

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene