17. 9. 2019  4:55 Olympia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
Autor: Ing. Natália Huňová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
Abstrakt:Šport má v spoločnosti význam už od dávnych časov. V dnešnej modernej spoločnosti je šport súčasťou života človeka. Preferovanie jednotlivých športových a rekreačných aktivít je závislé od ekonomickej a kultúrnej úrovne danej spoločnosti. Jednotlivec si v súčasnosti uvedomuje potreby starať sa o svoje zdravie, ako telesné, tak i duševné. Pre uspokojenie týchto potrieb slúžia areály a zariadenia plôch športu a rekreácie, ktoré môžu tvoriť samostatnú funkčnú jednotku v rámci sídla, prípadne sú začlenené medzi plochy iných funkcií (občianska vybavenosť, zeleň a pod.). Cieľom diplomovej práce je na základe charakterizácie infraštruktúry športu a rekreácie, platných dokumentov, domácich a zahraničných príkladov navrhnúť, resp. odporučiť budúci rozvoj jednotlivých typov športu a rekreácie na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Klíčová slova:katalóg , šport a rekreácia, Bratislava

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně