14. 8. 2020  15:56 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
Autor:
Ing. Natália Huňová
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
Abstrakt:
Šport má v spoločnosti význam už od dávnych časov. V dnešnej modernej spoločnosti je šport súčasťou života človeka. Preferovanie jednotlivých športových a rekreačných aktivít je závislé od ekonomickej a kultúrnej úrovne danej spoločnosti. Jednotlivec si v súčasnosti uvedomuje potreby starať sa o svoje zdravie, ako telesné, tak i duševné. Pre uspokojenie týchto potrieb slúžia areály a zariadenia plôch športu a rekreácie, ktoré môžu tvoriť samostatnú funkčnú jednotku v rámci sídla, prípadne sú začlenené medzi plochy iných funkcií (občianska vybavenosť, zeleň a pod.). Cieľom diplomovej práce je na základe charakterizácie infraštruktúry športu a rekreácie, platných dokumentov, domácich a zahraničných príkladov navrhnúť, resp. odporučiť budúci rozvoj jednotlivých typov športu a rekreácie na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Kľúčové slová:
katalóg , šport a rekreácia, Bratislava

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene