8. 8. 2020  10:35 Oskar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Generel nedopravnej komunikácie vo verejných priestoroch centra Prešova
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Generel nedopravnej komunikácie vo verejných priestoroch centra Prešova
Abstrakt:
Nič v tomto svete neexistuje samo osebe. Všetko je vzájomne prepojené -- ako jeden veľký dynamický systém. Vytvárame ekologické siete, aby sme chránili a pomáhali zachovať interakciu v rámci zložiek živej prírody. Ale aj my ako ľudské bytosti potrebujeme istý druh "konektivity". Navzájom sa ovplyvňujeme a podobná interakcia prebieha aj medzi priestorom a nami ako jeho užívateľmi. Preto je komunikácia permanentne prítomná v našom každodennom živote. Je esenciálna a nie je možné sa bez nej zaobísť. Dobré podmienky pre komunikáciu znamenajú lepšie podmienky pre život a existenciu v priestore. Nezáleží na type priestoru, komunikácia prebieha nepretržite vo všetkých, či sú súkromné, poloverejné alebo verejné. Moja práca je zameraná na komunikáciu v rámci verejných mestských priestorov. Ako riešené modelové územie som si vybrala mesto Prešov. Po nadobudnutí teoretických vedomostí a analýze súčasného stavu verejných priestorov mesta som pokračovala v praktickej časti práce. Mojim zámerom bolo navrhnúť kritéria, ako hodnotiť komunikačnú kvalitu priestorov. Podľa nich som posudzovala verejné priestory v centre mesta. V tomto procese som zároveň overovala aj kritériá a postupne ich vylepšovala a spresňovala. Následne som vypracovala súbor zásad pre navrhovanie kvalitných verejných priestorov a navrhla niekoľko opatrení na zlepšenie súčasného stavu v riešenom území. Myslím si, že tento metodický postup môže byť aplikovaný aj na ďalšie mestá a sídla.
Kľúčové slová:
vnímanie , komunikácia, verejný priestor, interakcia, zmysly, informácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene