7. 8. 2020  20:41 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     Projekty     
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
doc. Ing. arch. Jana Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
Abstrakt:V posledných storočiach bola ekologická konektivita identifikovaná ako jeden z kľúčových faktorov pre zachovanie biodiverzity. Po vypracovaní prvej štúdie ekologickej konektivity v Rakúsku v roku 2001, bolo za prioritu určené spojenie medzi pohoriami Alpy a Karpaty. Kvôli narastajúcemu bariérovému efektu infraštruktúry, rozrastaniu sídel a zintenzívňovaniu využívania krajiny, bol Alpsko-Karpatský biokoridor (Alpine-Carpathian Corridor) označený ako nevyhnutná krajinná zložka pre zachovanie migrácie a výmeny genetických informácii. Cieľom práce je navrhnúť trasovanie biokoridoru z ohľadom na podmienky prostredia. V práci budem analyzovať územie viacerými metódami, použijem poznatky získané z rôznych zdrojov. Následne tieto teoretické východiská aplikujem na územie trasovania biokoridoru, pomocou vyhodnotenia analýz, určenia limitov a potenciálov. Z viacerých alternatív vyberiem tú/tie, ktoré najviac zodpovedajú (najviac vyhovujú) požiadavkám územia.
Kľúčové slová:
Územný systém ekolkogickej stability, Alpsko-karpatský biokoridor, Biodukt

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene