28. 5. 2020  10:50 Viliam
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou bývania - modelové územie Bratislava
Autor:
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou bývania - modelové územie Bratislava
Abstrakt:
Štruktúra sídla predstavuje rozdelenie obyvateľstva, ekonomických i voľnočasových aktivít v území. Plánovanie funkčného využitia územia sa zaoberá reguláciou využitia územia účinným a etickým spôsobom. Kanadský inštitút plánovania ho definuje ako plánovanie vedeckých, estetických a metodických dispozícií krajiny, zdrojov a vybavenia s cieľom zabezpečiť fyzickú, ekonomickú a sociálnu efektívnosť a zdravie mestských a vidieckych komunít. Obytná funkcia je základnou a najdôležitejšou funkciou pre ľudí. Okrem priestoru na bývanie a súkromia, ktoré svojim obyvateľom poskytuje, reprezentujú tieto oblasti miesta stretávania sa a vzájomnej interakcie medzi jednotlivými obyvateľmi obytného súboru. Obytné územia nie sú len plochy určené na výstavbu obytných či rodinných domov, zahŕňajú i všetky potrebné prislúchajúce zariadenia -- parkoviská či garáže, ihriská pre rôzne vekové kategórie, ale i parky či záhrady. Základným faktorom navrhovaného priestorového usporiadania územia, čiže druhu, výšky a hustoty zástavby, je počet a typ budúceho obyvateľstva. Cieľom diplomovej práce je na základe typológie obytných štruktúr, aktuálnych územných dokumentov a domácich i zahraničných príkladov vypracovať vlastný návrh a odporučiť vhodnú formu a typ zástavby pre jednotlivé mestské časti hlavného mesta Bratislavy.
Kľúčové slová:obytná funkcia, typológia, štruktúra sídla

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene