9. 8. 2020  2:11 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     Výučba     
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Verejné priestory zelene ako priestory sociálnej komunikácie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Verejné priestory zelene ako priestory sociálnej komunikácie
Abstrakt:Význam akejkoľvek z urbánnych štruktúr sa časom mení, pričom význam jej nie je umelo priradený, ale vyplýva z okolností, v rámci ktorých sa nachádza, a ktoré majú na ňu priamy alebo nepriamy vplyv. Táto práca sa zaoberá mestskou zeleňou ako štruktúrov, ktorá podobne ako centrum mesta, dopravné prostriedky a ďalšie súčasti mestského priestoru mení svoj význam. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí: prvá v teoretickej forme rozoberá a hľadá význam sídelnej zelene v rámci procesov globalizácie, ktoré sú videné ako centrálne procesy ovplyvňujúce vývoj súčasných miest. Druhá časť na území okolia Chorvátskeho ramena v Petžalke demonštruje návrh rozvoja riešeného územia v kontexte poznatkov získaných z prvej časti.
Kľúčové slová:
priestory zelene, Bratislava, participácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene