6. 8. 2020  17:47 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
Výučba     Projekty               Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Generel multimediálnej komunikácie MČ Podunajské Biskupice
Autor:
Ing. Matej Privrel
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Generel multimediálnej komunikácie MČ Podunajské Biskupice
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť Generel Multimediálnej Komunikácie MČ Podunjaské Biskupice v rozsahu definovanom v zadaní, t.j. využiť širokú teoretickú poznatkovú základňu zhrnutú v prvej časti, dôkladný opis reálneho stavu sídla v druhej časti a na základe nich ponúknuť vhodný návrh v záverečnej časti dokumentu. Práca sa v rámci návrhu neusiluje upravovať len rozvoj komunikácie ako takej ale vplyvom komunikácie a multimediálnych prvkov reagovať aj na iné problémové oblasti sídla.
Kľúčové slová:Generel multimediálnej komunikácie, Podunajské Biskupice, Mediacity, Electronic city

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene