4. 8. 2020  6:55 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     
          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Priestorové aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie – urbanistický generel využitia obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región SR.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Priestorové aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie – urbanistický generel využitia obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región SR.
Abstrakt:ABSTRAKT ŠULÁKOVÁ, Zuzana: Priestorové aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie -- urbanistický generel využitia obnoviteľných zdrojov energie pre vybraný región SR, - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ústav manažmentu. -- Vedúci záverečnej práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. -- Bratislava: ÚM STU, 2011, 38s. Cieľom záverečnej práce je analyzovanie možností využívania obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Obsahuje 3 grafy, 14 tabuliek, 17 obrázkov a samostatnú grafickú prílohu. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám v problematike obnoviteľných zdrojov energie. Druhá kapitola charakterizuje environmentálne aspekty dopadov prevádzok obnoviteľných zdrojov energie na krajinu. V ďalšej časti sa charakterizujú estetické aspekty dopadov prevádzok obnoviteľných zdrojov energie na krajinu. Nasledujúca kapitola dáva do kontextu problematiku obnoviteľných zdrojov s vybraným modelovým územím. Piata kapitola je návrhom riešenia tejto práce. Záverečná kapitola sa zaoberá vyhodnotení dopadov navrhnutého riešenia vo vybranom území. Výsledkom tejto práce je návrh generelu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre modelové územie.
Kľúčové slová:urbanistický generel, energetický mix, obnoviteľné zdroje energie, územný rozvoj

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadaniePrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene