17. 8. 2019  22:39 Milica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Požiare ako riziká v urbánnom priestore
Autor: Ing. et Ing. Lars Niggemann, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:nemecký jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk        nemecký jazyk

Názov práce:Brand als Risiko im urbanen Raum
Abstrakt:1 Theorietische Hintergrunde zum Thema des Brandes im urbanen Raum - Die Entstehung eines Brandes, die Brandentstehung in Bezug auf die urbane Räume 2. Brand als ein Faktor in der Raum/Stadtplanung, Parametriesierung im Bezug zum Risiko der Brandentstehung und dem Brandüberschlag, rand bzw. Brandschaden vermieden werden, das Erkennen und Vermeiden der Brandrisiken erkennen und vermeiden, durchdachte Raumplanung und Brandschadenrisikominimierung - Zustand und Vorschläge 3. Brandbekämpfung, Branderkennung im urbanen Raum - Zustand und Vorschläge 4. Sanierung der Brandschaden - Normen, Richtlinien und Vorschriften zur Sanierung, Wiederherstellung - Zustand und Vorschläge 5. Modelgebietstudie - Entwurf der raum/stadtplanersichen Massnahmen fuer das Modelgebiet 6. Zusammenfassung und Empfehlungen (technische, organsatorische, planersiche, institutionele)
Kľúčové slová:Raumplanung, Brandschutz, Urbane Raeume

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene