9. 8. 2020  1:55 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba
     
     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Územný priemet stratégie ekonomického rozvoja regiónu v znalostnej ekonomike - modelové územie juhu stredného Slovenska
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Územný priemet stratégie ekonomického rozvoja regiónu v znalostnej ekonomike - modelové územie juhu stredného Slovenska
Abstrakt:Práca v úvode prináša poznatky o teoretických východiskách priestorového rozvoja ktoré sa skladajú z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej úrovne. Nadväzuje na princípy trvalo udržateľného rozvoja a popisuje základné predpoklady pre vznik znalostne orientovanej spoločnosti. Cieľom práce je rozvojová stratégia juhu stredného Slovenska, ktorej predchádzajú viaceré analýzy. Prvý analytický pilier sa zaoberá problematikou existujúcich cezhraničných spoluprác v rámci Európskej únie a hľadá možné kontexty riešenia v rámci slovenských podmienok. Druhý analytický pilier detailne rozoberá riešené územie z viacerých hľadísk ako sú napríklad prírodné podmienky, súčasné využívanie krajiny, alebo infraštruktúra. Vzhľadom na potenciál cezhraničnej spolupráce je jedna kapitola venovaná rozboru priľahlého maďarského územia. Po analýzach nasleduje hodnotiaca kapitola, ktorá sa snaží identifikovať kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja riešeného územia. Na základe týchto kľúčových predpokladov je postavená rozvojová stratégia s výhľadovým obdobím na 15 až 20 rokov, ktorá je hlavným výstupom tejto práce. Na záver práce je kapitola venovaná implementačnému zabezpečeniu realizovania rozvojovej stratégie, ktorá obsahuje časový harmonogram a princípy organizačného plnenia stratégie. Celá práca môže slúžiť ako návod na riadenie rozvojovej orientácie riešeného regiónu.
Kľúčové slová:
cezhraničná spolupráca, strategický rozvoj, znalostná ekonomika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene