9. 8. 2020  1:31 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Riverside - štúdia dotyku sídla a rieky v meste Piešťany
Autor:
Ing. Petra Bartošová
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Riverside - štúdia dotyku sídla a rieky v meste Piešťany
Abstrakt:
Moja diplomová práca je zameraná na urbanistické riešenie vzťahu dotyku sídla a rieky. Ako modelové územie som si vybrala sídlo Piešťany, ktorým preteká rieka Váh, a ktoré má neobyčajné predpoklady využitia svojho riversidu ako atraktívneho mestského priestoru. Po nadobudnutí teoretických znalostí orientovaných na význam rieky v štruktúre osídlenia, vrátane potenciálov, limitov a nástrojov rieky, ako aj morfológie sídla ovplyvnenej riečnou sieťou i využitím rieky v urbanistickej štruktúre sídla, nasledované vedomosťami z oblasti vegetácie, revitalizácie a znečisteniu vodných tokov, som pokračovala analýzami súčasného stavu nábrežia v meste s nadväznosťou na návrhovú časť práce. Hlavnou myšlienkou návrhovej časti bolo využitie nábrežného priestoru rieky Váh pretekajúcej sídlom a jeho pretransformovanie na atraktívne a kvalitné priestranstvo s návrhovými prvkami rekreácie, oddychových, športových a kúpeľných plôch a aby sa po naplnení navrhovaných prvkov stala z rieky Váh hlavná ulica mesta Piešťany. Myslím, že táto štúdia sa môže stať inšpiráciou nového spoznávania, plánovania a rozvoja nábrežia v Piešťanoch.
Kľúčové slová:
rieka, nábrežie, mesto, voda, urbanistická štruktúra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene