14. 8. 2020  15:51 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
Výučba     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Urbanistická štúdia komplexného riešenia dotyku sídla a rieky – modelové územie rieky Myjavy
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Urbanistická štúdia komplexného riešenia dotyku sídla a rieky – modelové územie rieky Myjavy
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo na modelovom území rieky Myjava demonštrovať aplikáciu opatrení povodňovej ochrany a dokázať, že nábrežie rieky takýmito zásahmi nemusí byť negatívne zasiahnuté. Práve naopak, protipovodňová ochrana podľa súčasných trendov dokáže byť funkčná, dovoľuje primerane humanizovať nábrežie v sídlach, zachováva a rešpektuje hodnoty prírody a krajiny. Tým je naplnená podstata novej vodnej paradigmy Žiť spoločne s vodou a nie bojovať s vodou. Rieka Myjava môže mať (relatívne) funkčnú protipovodňovú ochranu, ktorej sekundárne dôsledky sú v zastavanom území navyše atraktívne a takto humanizované prostredie slúži na trávenie voľného času nielen miestnych obyvateľov. Vo voľnej krajine takáto protipovodňová ochrana prispieva k zabezpečeniu ekologickej rovnováhy prírodného prostredia. Diplomová práca nemala za cieľ riešenie technických parametrov protipovodňových opatrení, práca mala za cieľ zosumarizovať príklady riešenia z podobných prípadov a ponúknuť rešerš možných trendov v protipovodňovej ochrane a aplikovať tieto na modelové územie. Štúdia ponúka možnosti riešenia a načrtáva víziu možného rozvoja, ktorá znie: Rieka Myjava ako voda, ktorej sa nebojíme a s ktorou nebojujeme. Voda, ktorej potenciál využívame a s ktorou žijeme v symbióze. Nábrežie v súčasnosti čoraz viac predstavuje cennú štruktúru v mestskom organizme a jeho obnove a tvorbe je prikladaná väčšia pozornosť. Ľudia sa snažia prinavrátiť život riekam a rieku ľuďom. To je avšak možné len komplexným prístupom k problematike a pochopením súvislostí a až potom môže vzniknúť dokonalé spojenie medzi riekou a mestom.
Kľúčové slová:
Nábrežie, Protipovodňová ochrana, Rieka Myjava

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene