7. 8. 2020  20:47 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Polycentricita verzus metropolizácia, štúdia polycentrického rozvoja metropolitného regiónu Viedeň-Bratislava
Autor: Ing. Adam Regec
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Daniela Drobniaková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Polycentricita verzus metropolizácia, štúdia polycentrického rozvoja metropolitného regiónu Viedeň-Bratislava
Abstrakt:
Štúdia polycentrického rozvoja metropolitného región Viedeň-Bratislava pojednáva o súčasných trendoch v rozvoji polycentrických urbánnych regiónov a možnostiach ich praktického uplatnenia v regióne Viedne a Bratislavy. V úvode štúdia spracováva teoretický kontext a historické východiská rozvoja polycentrizmu ako plánovacej paradigmy a jeho praktické prejavy v polycentrických urbánnych regiónoch v Európe. V jadre sa do väčšej hĺbky spracúva súčasný odborný diskurz hodnotí predpoklady pre polycentrický rozvoj v regióne Viedeň-Bratislava, vyberá silné a slabé stránky na základe ktorých konštruuje zásady polycentrického rozvoja. Zásady rozvoja majú dve roviny, strategickú a územnú. Zistené skutočnosti a navrhované zásady rozvoja sa premietajú v grafickej časti do návrhu územného priemetu strategických zásad a optimalizácie funkčno-priestorovej štruktúry. Boli navrhnuté dve filozoficky odlišné alternatívy smerom k dispergovanej priestorovej štruktúre ak ku koncentrovanej decentralizácii. Finálny návrh počíta s kombináciou oboch prístupov pre čo najväčší efekt. Štúdia prináša nový pohľad na funkčno-priestorovú, inštitucionálno-politickú a kultúrnu dimenziu polycentrického rozvoja v exponovanom urbnánnom regióne. Môže byť použitá ako zdroj teoretických informácií pre ďalší výskum alebo zdroj praktických ideí pre uplatnenie v plánovacej praxi.
Kľúčové slová:
Polycentricita, Polycentrizmus, Viedeň, Bratislava

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene