15. 8. 2020  10:41 Marcela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     Výučba     Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Fuzziness a softness v priestorovom plánovaní a rozhodovaní
Autor:
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Mgr. Tatiana Kluvánková Oravská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fuzziness a softness v priestorovom plánovaní a rozhodovaní
Abstrakt:
Vo svojej diplomovej práci som sa zaoberal témou fuzzy logiky a možnostiach jej využitia v rozhodovacom procese oblasti priestorového plánovania. Moja práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti popisujem základné princípy fuzzy prístupu a geografických informačných systémov, praktická časť je zameraná na aplikáciu popísaných teoretických princípov na reálnych príkladoch. Snažil som sa metódu fuzzy logiky premietnuť do rozhodovania v procese plánovania využitia územia a poukázať tak na potrebu zavádzania informačných technológií, ktoré máme k dispozícií, do praxe. Pri porovnaní binárneho a fuzzy prístupu vyzdvihujem ďalekosiahlé možnosti využitia fuzzy metódy, a to najmä vďaka jej variabilite pri plánovaní rozvojových aktivít, modelovaní a vizualizácii riešených problémov. Na dvoch konkrétnych príkladoch som využil spájanie informácií z rôznych zdrojov a prostredníctvom geografických informačných systémov som mohol uskutočniť ich priestorovú analýzu s následným využitím výstupov pre plánovacie aktivity v krajine.
Kľúčové slová:fuzzy, geografické informačné systémy, priestorové plánovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene