12. 8. 2020  9:09 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
Autor:
Pracoviště:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
Abstrakt:
Cieľom mojej práce je zanalyzovať možnosti energetických úspor s využitím obnoviteľných foriem energie nachádzajúcich sa na vybranom modelovom území Štítnickej doliny v okrese Rožňava. Na základe analýz ďalej navrhnem čo najvhodnejšie a najvýhodnejšie čerpanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dokáže oživiť región nielen zamestnanosťou, ale aj ďalším ekonomickým rastom. Prvá časť práce je zameraná na potenciál a možnosti úspor energie v komunálnom i hospodárskom sektore, ktorý je nevyhnutnou súčasťou pri koncipovaní obnoviteľných zdrojov energie. Analytická časť poskytuje prehľad o súčasnej situácii a prehľadnou formou opisuje potenciály jednotlivých foriem veternej, slnečnej, vodnej, geotermálnej energie a energie biomasy na riešenom území. Predmetom záverečnej kapitoly je návrh riešenia energetickej sebestačnosti a navrhuje niektoré konkrétne investičné zámery, najmä vo verejnom sektore.
Klíčová slova:
úspory energie, vodná energia, veterná energia, obnoviteľné zdroje energie, biomasa, slnečná energia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně