14. 8. 2020  16:01 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
Autor: Ing. Marianna Kyselová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
Abstrakt:
Cieľom mojej práce je zanalyzovať možnosti energetických úspor s využitím obnoviteľných foriem energie nachádzajúcich sa na vybranom modelovom území Štítnickej doliny v okrese Rožňava. Na základe analýz ďalej navrhnem čo najvhodnejšie a najvýhodnejšie čerpanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dokáže oživiť región nielen zamestnanosťou, ale aj ďalším ekonomickým rastom. Prvá časť práce je zameraná na potenciál a možnosti úspor energie v komunálnom i hospodárskom sektore, ktorý je nevyhnutnou súčasťou pri koncipovaní obnoviteľných zdrojov energie. Analytická časť poskytuje prehľad o súčasnej situácii a prehľadnou formou opisuje potenciály jednotlivých foriem veternej, slnečnej, vodnej, geotermálnej energie a energie biomasy na riešenom území. Predmetom záverečnej kapitoly je návrh riešenia energetickej sebestačnosti a navrhuje niektoré konkrétne investičné zámery, najmä vo verejnom sektore.
Kľúčové slová:úspory energie, vodná energia, veterná energia, obnoviteľné zdroje energie, biomasa, slnečná energia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene