17. 10. 2019  17:14 Hedviga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
Autor: Ing. Tomáš Dano
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
Abstrakt:Práca nadväzujúca na teoretický preddiplomový ateliér pozostáva z analytickej a návrhovej časti. Mesto Trnava je hodnotené ako sídlo v kontexte Vedomostnej spoločnosti s cieľom navrhnúť rozvojovú stratégiu, ktorá by prilákala investície do segmentu vedomostnej a kreatívnej práce, ktorá má v sídle nízke zastúpenie. Mesto je hodnotené z hľadiska územného využitia, dopravnej štruktúry, krajinnej ekológie a sociálno - hospospodárskej stránky. Práca ďalej obsahuje špecifické analýzy vo vzťahu na vedomostný rozvoj. Syntézou analytickej činnosti je vytýčenie cieľov strategického rozvoja mesta Trnava ako vedomostného mesta. Stratégia vyjadrená textovou a grafickou formou navrhuje výstavbu sídelnej infraštruktúry, rozvoj dopravného systému a organizačného zabezpečnia. Konkrétne póly sú vyjadrené podrobnejšie v detailoch návrhu.
Klíčová slova:vedomostná spoločnosť, kreatívne mesto, územný rozvoj

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně