Sep 20, 2019   1:09 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transformation of Trnava town to knowledge city
Written by (author): Ing. Tomáš Dano
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
Summary:Práca nadväzujúca na teoretický preddiplomový ateliér pozostáva z analytickej a návrhovej časti. Mesto Trnava je hodnotené ako sídlo v kontexte Vedomostnej spoločnosti s cieľom navrhnúť rozvojovú stratégiu, ktorá by prilákala investície do segmentu vedomostnej a kreatívnej práce, ktorá má v sídle nízke zastúpenie. Mesto je hodnotené z hľadiska územného využitia, dopravnej štruktúry, krajinnej ekológie a sociálno - hospospodárskej stránky. Práca ďalej obsahuje špecifické analýzy vo vzťahu na vedomostný rozvoj. Syntézou analytickej činnosti je vytýčenie cieľov strategického rozvoja mesta Trnava ako vedomostného mesta. Stratégia vyjadrená textovou a grafickou formou navrhuje výstavbu sídelnej infraštruktúry, rozvoj dopravného systému a organizačného zabezpečnia. Konkrétne póly sú vyjadrené podrobnejšie v detailoch návrhu.
Key words:vedomostná spoločnosť, kreatívne mesto, územný rozvoj

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited