7. 8. 2020  20:41 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
Autor:
Ing. Tomáš Dano
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
Abstrakt:
Práca nadväzujúca na teoretický preddiplomový ateliér pozostáva z analytickej a návrhovej časti. Mesto Trnava je hodnotené ako sídlo v kontexte Vedomostnej spoločnosti s cieľom navrhnúť rozvojovú stratégiu, ktorá by prilákala investície do segmentu vedomostnej a kreatívnej práce, ktorá má v sídle nízke zastúpenie. Mesto je hodnotené z hľadiska územného využitia, dopravnej štruktúry, krajinnej ekológie a sociálno - hospospodárskej stránky. Práca ďalej obsahuje špecifické analýzy vo vzťahu na vedomostný rozvoj. Syntézou analytickej činnosti je vytýčenie cieľov strategického rozvoja mesta Trnava ako vedomostného mesta. Stratégia vyjadrená textovou a grafickou formou navrhuje výstavbu sídelnej infraštruktúry, rozvoj dopravného systému a organizačného zabezpečnia. Konkrétne póly sú vyjadrené podrobnejšie v detailoch návrhu.
Kľúčové slová:vedomostná spoločnosť, kreatívne mesto, územný rozvoj

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene