27. 5. 2020  9:59 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
Výučba
     
Projekty
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Cezdunajská rozvojová stratégia v mikroregióne Komárno – Komárom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Cezdunajská rozvojová stratégia v mikroregióne Komárno – Komárom
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou územného rozvoja prihraničných a cezhraničných regiónov, ich slabou ekonomickou výkonnosťou ktorá je vo veľkej miere spôsobená existenciou hranice. Charakterizuje rôzne organizácie zaoberajúce sa výskumom štátnych hraníc, prináša poznatky o ich negatívnom vplyve na rozvoj územia a o rôznych formách cezhraničnej spolupráce ako sú cezhraničné rozvojové stratégie euroregiónov či štúdie slovensko-maďarského pohraničia. Jadro práce je zamerané na charakteristiku modelového územia, cezhraničného regiónu, ktorý sa rozprestiera pozdĺž rieky Dunaj, na území dvoch krajín, Slovenska a Maďarska. Celkovo pozostáva z 19 obcí, pričom jeho jadro tvoria mestá Komárno na slovenskej a Komárom na maďarskej strane hranice. Na základe dôkladných analýz, pomocou zadefinovania limitov a potenciálov sa snaží dopracovať k efektívnej forme spolupráce, čo prispeje k budovaniu jednotného a silného cezhraničného regiónu. Práca sa snaží poukázať na fakt, že slabú stránku prihraničných regiónov možno vnímať aj ako ich silná stránka, a to hlavne pri medzinárodnej ekonomickej integrácii, kde sa práve tieto regióny dostávajú do popredia a zohrávajú kľúčovú úlohu. Vďaka ich "nevýhode" v oblasti cezhraničného rozvoja získajú strategickú polohu a môžu tak profitovať z výhodných prvkov viacerých štátov a vytvárať tak perspektívnu stratégiu rozvoja na medzinárodnej úrovni.
Kľúčové slová:
prihraničný región, cezhraničný región, cezhraničná spolupráca, Komárno, Komárom, integrácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene