27. 5. 2020  12:33 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Stratégie priestorového / regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
Autor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Stratégie priestorového / regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
Abstrakt:Dizertačná práca sa venuje problematike regionálnych/priestorových rozvojových stratégií, jej cieľom je na základe analýzy, existujúcich teoretických konceptov a modelov prístupu k stratégiám rozvoja na úrovni teórie manažmentu ako i na úrovni tradičnej ekonomickej teórie a analýzy problematiky priestoru ako spoločného statku (commons) navrhnúť nový koncept integrovaného prístupu ku stratégiám priestorového rozvoja. Práca sa venuje transformácii a modifikácii "state of the art" prístupov tvorby a implementácie stratégií rozvoja na úrovni ekonomickej praxe, a implikácie konceptu udržateľného manažmentu spoločných statkov a kolektívnych zdrojov ako cieľovej kvality stratégií priestorového rozvoja, s dôrazom na manažment urbánnych priestorov ako kľúčového aktíva udržateľného rozvoja.
Kľúčové slová:
stratégia, strategické plánovanie, regionálne rozvojové stratégie, spoločné statky, komunita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene