20. 8. 2019  20:29 Anabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
Autor: Ing. Jana Bilková
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na spracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a konceptu riešenia územného plánu obce Štúrovo. V programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce som zhodnotila aktuálnu situáciu a vykonala analýzy. Disparity a hlavné faktory rozvoja mi poslúžili na zadefinovanie rozvojovej stratégie. V druhej časti som sa zamerala na územný rozvoj obce. V ÚPN som zadefinovala dôvody pre obstaranie územného plánu a požiadavky na územný rozvoj, V koncepte ÚPN som riešila grafickú časť územného plánu obce Štúrovo. Cieľom tejto práce je vytvoriť smer udržateľného rozvoja mesta so zabezpečením kvalitného prostredia pre život v meste, kvalitných služieb a pracovných príležitostí.
Kľúčové slová:Štúrovo, program, rozvoj, stratégia, PHRSR

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene