8. 8. 2020  10:51 Oskar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     Výučba          
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
Autor: Ing. Jana Bilková
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Štúrovo
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na spracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a konceptu riešenia územného plánu obce Štúrovo. V programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce som zhodnotila aktuálnu situáciu a vykonala analýzy. Disparity a hlavné faktory rozvoja mi poslúžili na zadefinovanie rozvojovej stratégie. V druhej časti som sa zamerala na územný rozvoj obce. V ÚPN som zadefinovala dôvody pre obstaranie územného plánu a požiadavky na územný rozvoj, V koncepte ÚPN som riešila grafickú časť územného plánu obce Štúrovo. Cieľom tejto práce je vytvoriť smer udržateľného rozvoja mesta so zabezpečením kvalitného prostredia pre život v meste, kvalitných služieb a pracovných príležitostí.
Kľúčové slová:
Štúrovo, program, rozvoj, stratégia, PHRSR

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene