24. 9. 2020  5:20 Ľuboš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

          
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
Autor: Ing. Alfréd Kaiser, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
Abstrakt:
Obsahom mnou vypracovanej bakalárskej práce je vytvorenie nasledujúcich dokumentov, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sládkovičovo a územný plán obce Sládkovičovo. Dokumenty sú vytvorené za cieľom komplexného rozvoja obce Sládkovičovo. Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu obce a jej následného rozvoja. Hlavnou úlohou bolo identifikovať a zadefinovať nedostatky, navrhnúť spôsob ich riešenia pomocou konkrétnych opatrení a aktivít a zároveň aj zameranie sa na ďalší rozvoj obce. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je venovaná analýze súčasného stavu, SWOT analýzam, rozvojovej stratégii a jej financovaním. Druhá časť je zameraná na územnoplánovacej dokumentácií zloženej z textovej a grafickej časti.
Kľúčové slová:Sládkovičovo, Rozvojová stratégia, Funkčné a priestorové usporiadanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene