25. 8. 2019  5:28 Ľudovít
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
Autor: Ing. Alfréd Kaiser, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Sládkovičovo
Abstrakt:Obsahom mnou vypracovanej bakalárskej práce je vytvorenie nasledujúcich dokumentov, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sládkovičovo a územný plán obce Sládkovičovo. Dokumenty sú vytvorené za cieľom komplexného rozvoja obce Sládkovičovo. Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu obce a jej následného rozvoja. Hlavnou úlohou bolo identifikovať a zadefinovať nedostatky, navrhnúť spôsob ich riešenia pomocou konkrétnych opatrení a aktivít a zároveň aj zameranie sa na ďalší rozvoj obce. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je venovaná analýze súčasného stavu, SWOT analýzam, rozvojovej stratégii a jej financovaním. Druhá časť je zameraná na územnoplánovacej dokumentácií zloženej z textovej a grafickej časti.
Kľúčové slová:Sládkovičovo, Rozvojová stratégia, Funkčné a priestorové usporiadanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene