25. 8. 2019  17:23 Ľudovít
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Turčianske Teplice
Autor: Ing. Lukáš Šarkőzi
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Turčianske Teplice
Abstrakt:Práca obsahuje dva základné dokumenty rozvoja obce, ktoré v ideálnom vzájomnom prepojení nevytvárajú priestor pre duplicitu dokumentov. Ide o dokumenty Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Turčianske Teplice (PHRSR) a Územný plán obce Turčianske Teplice, pričom PHRSR obce je integrálnou časťou zadania Územného plánu. Časť PHRSR sa skladá zo základných údajov o území, analytických východísk, definovania stratégie rozvoja, finančného plánu a zabezpečenia realizácie. Časť Územný plán obce sa skladá z častí: zadanie, koncept, územný plán obce, v ktorých rieši jednotlivú problematiku podľa príslušnej etapy spracovania. Pri prepojení týchto dvoch základných strategických dokumentov rozvoja obce sme dospeli k tomu, že strategický dokument PHRSR nemôže byť svojim obsahom presnou duplicitou zadania, ale len jeho čiastočnou súčasťou. Oba dokumenty sa venujú komplexnému rozvoju obce Turčianske Teplice a najmä priestorovým dopadom tohto rozvoja.
Kľúčové slová:stratégia , územný plán, kúpeľníctvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene